Програма

 • 24 червня

  11:00-16:00
 • 25 червня

  12:00-16:20
 • 26 червня

  11:00-13:20
24 червня

«Сучасні тенденції в cвітовой панкреатології. Коморбідність в панкреатології. Персоніфікована дієтологія»

Модератори: проф. Губергріц Н.Б., проф. Соловйова Г.А

 • 11:00 - 11:40
  Новини Європейської панкреатології (за матеріалами 54-ї Зустрічі Європейського Клубу панкреатології, Верона, червень 2021 року).
  Проф. Губергріц Н.Б. (м. Одеса)
 • 11:40 - 12:00
  Стеатоз підшлункової залози.
  Timothy B. Gardner, Professor Geisel School of Medicine at Dartmouth, Hanover, NH USA Fatty pancreas
 • 12:00 - 12:20
  Макроамілаземія.
  проф. Губергріц Н.Б. (м. Одеса)
 • 12:20 - 12:40
  Перспективні напрямки гепато-протекторної терапії: фокус на адеметіонін.
  д.м.н. Просоленко К.О. (м. Харків)
 • 12:40 - 13:00
  Мікробіоценоз кишечника та його порушення, як інтегративна проблема клінічної медицини 21 століття.
  проф. Палій І.Г. (м. Вінниця)
 • 13:00 - 13:20
  Принцеса на горошині (підшлункова залоза та COVID-19).
  проф. Губергріц Н.Б. (м. Одеса)
 • 13:20 - 13:40
  Клініко-ендоскопічні паралелі захворювань стравоходу (1ч.).
  проф. Осьодло Г.В. (м. Київ)
 • 13:40 - 14:00
  Клініко-ендоскопічні паралелі захворювань стравоходу (2ч.).
  к.м.н. Джанелідзе Д.Т. (м. Київ)
 • 14:00 - 14:20
  Неалкогольна жирова хвороба печінки як фактор ризику важкого перебігу інфекції COVID-19.
  проф. Губергріц Н.Б. (м. Одеса)
 • 14:20 - 14:40
  Персоналізоване покрокове мініінвазивне лікування гострого некротичного панкреатиту.
  проф. Хомяк І.В. (м. Київ)
 • 14:40 - 15:00
  СПК: діагностика та лікування сьогодні.
  проф. Соловйова Г.А. (м. Київ)
 • 15:00 - 15:20
  Печінка в задзеркаллі.
  проф. Губергріц Н.Б. (м. Одеса)
 • 15:20 - 15:40
  Ендоскопічний ультразвук в діагностиці неопластичних кіст підшлункової залози.
  Тарасенко Л.О. (м. Київ)
 • 15:40 - 16:00
  Що наше життя? Гра! (Ураження підшлункової залози при глистових інвазіях).
  к.м.н. Бєляєва Н.В. (м. Одеса)
25 червня

Коморбідний пацієнт в епоху пандемії

 • 12:00 - 12:20
  Сучасні аспекти в лікуванні АГ і роль статинотерапії.
  Проф.Скибчик В. А. (м.Львів)
 • 12:20 - 12:40
  Можливості ведення пацієнта серцево-судинного профілю у загально-лікарській практиці.
  Проф.Бабинец Л.С. (м. Тернопіль)
 • 12:40 - 13:00
  Особливості профілактики та лікування тромбоемболічних ускладнень у хворих з Covid-19 в умовах стаціонару та на постгоспітальному етапі.
  Доц. Миргородский Д. С. (м.Київ)
 • 13:00 - 13:20
  Артеріальна гіпертензія та головокружіння - дві сторони однієї проблеми.
  Доц. Андрєєв Є. В. (м. Київ)
 • 13:20 - 13:40
  ДУ ННЦ "Інститут кардіології академіка М.Д. Стражеска" НАМН України
  Проф. Радченко Г. Д. . (м.Київ)
 • 13:40 - 14:00
  Ураження печінки при COVID-19
  Проф. Фадеенко Г. Д. (м.Харків)
 • 14:00 - 14:20
  Цироз компенсований. Діагностика. Механізми декомпенсації: роль кишкової мікробіоти.
  Проф. Соловйова Г.А.(м.Київ)
 • 14:20 - 14:40
  Реабілітація хворих з хронічною патологією печінки, які перенесли COVID-19.
  Проф. Пінський Л. Л. (м. Київ)
 • 14:40 - 15:00
  Пандемія COVID-19 та патологія кишечника: рекомендації для пацієнтів із ЗЗК.
  Проф. Бондаренко О. О. (м. Львів)
 • 15:00 - 15:20
  Тактика застосування базисної терапії у пацієнтів з легким та середньотяжким неспецифічним виразковим колітом.
  Проф. Дорофєєв А.Е. (м. Київ)
 • 15:20 - 15:40
  Мікробіота кишечника та імунний захист.
  Проф. Бондаренко О.О. (м. Львів)
 • 15:40 - 16:00
  Лікування некротичного панкреатиту
  Проф. Сусак Я.М. (м.Київ)
 • 16:00 - 16:20
  Застосування штучного інтелекту - комп'ютер-асистована система для детекції поліпів товстої кишки моделі OIP-1 - перший український досвід.
  Кутняк В.Н. (м. Київ)
26 червня

 • 11:00 - 11:20
  Ведення хворих з скелетно-м'язовим болем в період пандемії COVID-19.
  Проф.Палий И. Г. (м. Вінниця)
 • 11:20 - 11:40
  ДГПЗ в практиці лікаря-інтерніста: діагностика та сучасні підходи до фармакотерапії.
  Проф.Гурженко Ю. М. (м. Київ)
 • 11:40 - 12:00
  Корекція когнітивних функцій при церебро-васкулярній патології. Патогенетичний підхід.
  Проф. Тріщинська М. А. (м. Київ)
 • 12:00 - 12:20
  Синдром холестазу: що необхідно знати кожному клініцисту.
  Проф. Філіппова О. Ю. ( м. Дніпро)
 • 12:20 - 12:40
  Ураження печінки при covid-19 та постковідному синдромі.
  Проф. Бенца Т. М. (м. Київ)
 • 12:40 - 13:00
  Постковідний синдром - життя до та після! Ракурс на ШКТ.
  Проф. Бондаренко О. О. (м.Львів)
 • 13:00 - 13:20
  Калькулятор для оцінювання груп гастрологічного ризику-новий інструмент для лікарів першого контакту.
  Проф. Гражина Ридзевська (м. Варшава)
 • 13:20 - 13:40
  Раціональна антибіотикотерапія абдомінальних інфекцій в епоху полірезистентності.
  Проф. Дубров С.О. (м. Київ)